Nasledujúce akcie

       

September

25. - Majstrovstvá Slovenska – DVOJICE –  POINT Trenčín

Október

9. – Slovenský pohár 2.kolo – hra č.10 – ARENA Ružomberok

16. – Majstrovstvá Slovenska Seniorov hra č.8 – POINT Trenčín

17. – Majstrovstvá Slovenska Juniorov hra č.8 – POINT Trenčín

23. – Slovenský pohár 3.kolo hra č.9 – GALAXIA Bratislava