Podporte nás

Venujte 2% z dane a podporte náš Biliardový klub HORSES Prešov.

 

Všetky tlačivá potrebné k poukázaniu 2% z daní zamestnancov si môžete stiahnuť na tejto stránke kliknutím na príslušný názov tlačiva. Po ich otvorení si ich môžete najprv vypísať a potom vytlačiť.

Obe vyplnené tlačivá sa odovzdávajú na daňovom úrade podľa trvalého bydliska. Obe tlačivá je nutné odovzdať na daňovom úrade najneskôr do 30.04.2018

 

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane"
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
  4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017.
  5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
  6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
  7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

Časové lehoty na podanie daňového priznania 2% z dane